Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

İnternet ortamında hizmetler sunan "Turkbim", ile kişisel, finansal ve diğer bilgilerini sipariş sırasında belirterek hizmet alan kişi (bundan böyle kullanıcı olarak anılacaktır) sözleşmenin taraflarını oluşturur.

İş bu sözleşmede taraflar siparişin devamında verecekleri yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan eder ve doğruluğunu taahhüt ederler.

Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu aşağıda kısaca açıklanan, internet sitelerinin barındırılması, görsel ve teknik tasarımı ve isim tescili işlemi hizmetlerinin ana hatlarının belirlenmesi ve karşılıklı hakların korunması ile ilgili hükümlerdir.

Web Hosting (internet sitelerinin barındırılması): Kullanıcının talep ve tercihlerine uygun olarak "Turkbim" 'in hazırladığı ya da bir başkası tarafından daha önceden hazırlanmış olan internet sitesinin internete açık "Turkbim" sunucularında, "Turkbim" tarafından kiralanmış sunucularda ya da "Turkbim"'in kullanımına açık sunucularda bulundurulması ve yayımlanması işlemidir.

Yazılım: Kullanıcının talep ve tercihlerine uygun olarak firmamız tarafından üretilen ve kullanıcının sağlıklı bir şekilde kullanmaya hazır hale getirilerek tesliminin yapılmasıdır.

Web Design (internet sitesi tasarımı)
: Kullanıcının talep ve tercihlerine uygun olarak internet sitesinin görsel ve teknik anlamda tasarımının hazırlanması ve sağlıklı bir şekilde yayımlanmaya hazır hale getirilerek tesliminin yapılmasıdır.

Domain Kayıt (alan adı tescili): Kullanıcının tercihi doğrultusunda istemiş olduğu internet adresinin vermiş olduğu Üyelik Bilgilerine uygun olarak belirttiği süre süresince tescil edilmesi işlemidir.

Toplu SMS (Toplu Mesaj): Kullanıcının tercihi doğrultusunda istemiş olduğu internet adresinin vermiş olduğu Üyelik Bilgilerine uygun olarak belirttiği süre süresince tescil edilmesi işlemidir.


Sözleşmenin Süresi

İş bu sözleşme Kullanıcının, vermiş olduğu siparişle ilgili, sorumluluğu olan bedeli "Turkbim"'e ödeme kanallarından birini kullanarak (kredi kartı veya havale) ulaştırmasıyla başlar. Sipariş sırasında Kullanıcı tarafından tercih edilen hizmet periyodu (aylık sipariş/yıllık sipariş) bitiminde sona erer.

Hizmetin Dondurulması, Sınırlaması veya Tamamen Durdurulması

Kullanıcı, "Turkbim" tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı internet sitesinin içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür verinin kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa Kullanıcı kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Aşağıda açıklanan durumlarda "Turkbim", kullanıcısına verdiği hizmeti uyarı yaparak veya uyarı yapmayarak tamamen ya da kısmen, geçici bir süre ile dondurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Toplu Mail Gönderimi: Sattığımız hiçbir hosting / reseller paketinde toplu mail izni bulunmamaktadır.

Spam Mail Gönderimi: Spam mail alıcının rızası olmadan kendisine e-posta gönderilmesidir. Spam mail gönderiminin bir tane veya birkaç bin tane yollanmasının, ticari veya gayri ticari amaçlı olmasının önemi yoktur. Zira burada önemli olan alıcının gönderene kendisine e-posta gönderilmesi konusunda bir başvuruda bulunup bulunmadığıdır. Spam mail gönderimi nedeniyle, "Turkbim"'e ait herhangi bir sunucunun internet üzerinde bilinen spammer sunucu listelerine girmesi halinde "Turkbim" ayrıca listeden çıkabilmek için ödemesi gerekecek "Clearance" bedellerini müşteriden isteme ve alma hakkını saklı tutar.

Fikir ve sanat eserlerine yönelik suçlar: "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek (copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek suçlar) ve özel hayatın dokunulmazlığına tecavüz eden davranışlar

Genel ahlaka ters davranışlar: Toplumda kabul görmüş genel ahlak, örf ve adetlere ters düşecek düzeyde "adult" tabir edilen içeriklerin yayımı ve/veya "Turkbim" servisleri kullanılarak buna aracı olunması. "Turkbim" servisleri kullanılarak başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesaplarına yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve bu tür yollarla başkalarının bilgisayar / ağ / şebekelerine zarar vermek. "Turkbim"'e ait bilgisayarlara ve üzerlerine kurulmuş olan yazılımlara zarar vermek, zarar verilmesine neden veya vermeye çalışmak. "Turkbim" servislerini kullanarak üye/ziyaretçilere müzik dosyaları, bedava e-mail vermek, korsan yazılımlar sunulması, toplist, directory , banner değişimi, sayaç, download (dosya indirme) hizmetleri vermek, site üzerinde her türlü chat programı veya chat sunucuna bağlanan arabirim çalıştırmak, siyasi web siteler, bedava web alanı ve elektronik posta adresi dağıtılması.

Başka müşterilerin hizmet almasını engelleyici içerik bulundurmak: "Turkbim"'in tahsis ettiği alan üzerinde kullanılan içeriğin, işlemci (maks.%5) veya hafıza kaynaklarının (maks. 8 mb.), kullanarak aynı bilgisayar üzerinden hizmet alan diğer müşterilerin aldığı hizmetin etkilenmesine neden olmak. Kaynak tüketiminin fazla olduğu durumlarda, öncelikli olarak "Turkbim", kullanıcıya bir üst model servis sunacaktır. Kabul edilmemesi durumunda "Turkbim" hizmeti sonlandırma hakkını kendinde saklı tutar. Hizmet bedelinin sözleşmede belirlenen zamanda ve tam olarak ödenmemesi, kredi kartı ile ödeme alındığı hallerde bu konuda Kullanıcıya ait bir aksaklık olması. Ve burada belirtilmemiş olmasına rağmen yürürlükteki yasalara aykırı düşecek yayınları "Turkbim" servislerini kullanarak yayınlamak, "Turkbim"’in kendisine vermiş olduğu şifreleri kullanarak diğer müşterilerin ve "Turkbim"’in güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak ve "Turkbim"’in bilgilerine izinsiz ulaşmaya çalışmak.

Ücretler

"Turkbim"'in sunduğu hizmetlerin bedelleri ilgili sayfalarında TL , USD ve EUR cinsinden belirtilmiştir. Bu fiyatlara %18 yasal KDV dâhil değildir.

"Turkbim" tarafından verilen hizmetlerin vergileri hesaplanarak ödeme sayfalarında belirtilir. Kullanıcı kredi kartı, banka havalesi veya nakit gibi ödeme kanallarıyla ücreti "Turkbim"'e ulaştırır. "Turkbim" ödemenin yapılmasına kadar hizmeti başlatmama veya durdurma hakkını saklı tutar."Turkbim" gerekli gördüğü durumlarda hizmet ücretlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hizmet bitiminden itibaren yenileme işlemi ve ödemesi 3 gün içinde yapılmayan hizmetler durdurulur, 5. gün verilen hizmet tamamen sona erdirilerek web site(leri) bulunduğu sunucudan tamamen kaldırılır. Kredi kartı kullanımlarında, yabancı kredi kartları ile yapılacak ödemelerde döviz dönüşümleri nedeni ile tutar farklılıkları olabilir.

Hak ve Sorumluluklar

"Turkbim" tarafından, Kullanıcılarına, bu sözleşmenin birinci maddesinde belirtilen tüm hizmetler "As Is Based" veya "As Available" olarak verilir. Yani, verilen tüm hizmetler "Turkbim" tarafından verildiği gibi Kullanıcı tarafından kabul edilmek zorundadır. "Turkbim" verdiği herhangi bir hizmetin sürekli olacağı, kesintiye uğramayacağı, hatasız olacağı konularında ayrıca internet üzerinde güvende olacağının garantisini vermemektedir. Kullanıcı aldığı hizmetlerin durması, durdurulması, kesintiye uğraması veya hata ve zarara yol açması halinde herhangi bir hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tebligat Adresi

Kullanıcıya ait yasal ikamet adresi ve iletişim adresi sipariş sırasında verilmiş olan e-posta adresidir. Bu adresin değiştirilmesi durumunda "Turkbim" 'a yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekir. Kullanıcı, kendisine ulaşsa da, ulaşmasa da bu adrese gönderilen tebligatın bir iş günü sonrasında tebliğ edilmiş olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kayıtların Geçerliliği

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, "Turkbim" 'in defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerin, "Turkbim" tarafından muhafaza edilen "Turkbim" /Kullanıcı arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarının, Kullanıcının internet ortamında yaptığı ve "Turkbim" 'in bilgisayarlarında yedeklenmiş kayıtlarının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen "Turkbim" kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Temerrüde Düşme

"Turkbim" , Kullanıcının sözleşmeden doğan sorumluluklarından olan hizmet bedelini ödememesi durumunda fatura tarihinden itibaren aylık net %5 oranında gecikme bedeli talep edebilir.

Uyuşmazlık Hali

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Diyarbakır Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu Sözleşme

Yukarıda belirtildiği üzere, "Turkbim" servislerinden faydalanan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri aktivitelerin yasal sonuçlarından kendileri sorumludurlar. "Turkbim", kullanıcılarının gerçekleştirdiği aktivitelerin bu Hizmet Sözleşmesi veya yasalara uygunluğunu düzenli şekilde kontrol ve denetime tabi tutmamaktadır. Bununla beraber, "Turkbim", haberdar olduğu zararlı aktivitelerle ilgili bilgi silme, web sitesinin yayınını durdurma, zararlı yayınları bloke edecek uygulamalar kullanma, Internet erişimini engelleme gibi önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır.

"Turkbim", web sitelerindeki ve Internet üzerinden iletilen bilgilerin gizliliğine önem vermektedir. Ancak, genel yapısı itibarı ile, Internet üzerinden iletilen bilgilerin güvenlik seviyesi normal posta, faks veya sesli telefon görüşmelerinden daha fazla veya eksik değildir. Bu sebeple, "Turkbim", kullanıcılarının Internet üzerinden gönderdikleri ve/veya yayınladıkları bilgilerin mutlak güvenlik seviyesine sahip olmadığının bilinci ile davranmalarını önermektedir. Kullanıcılar, aksi belirtilen durumlar hariç olmak kaydı ile sistem ve bilgi güvenliklerinden kendileri sorumludurlar ve "Turkbim"in, kendi servislerinin kullanımı esnasında bilgi güvenliğinin sağlanamamasından dolayı sorumlu tutamazlar.

Kullanıcılar, "Turkbim" ile TTNet arasında imzalanan İnternet Servis Sağlayıcı Sözleşmesi kapsamında, hizmeti kullanan kullanıcılara bu hizmetin üçüncü şahıslara satışı konusunda getirilen kısıtlamalara aynen tabidirler.

 

"Turkbim" servislerinin kullanıcılara satışı ve teslimi esnasında, servis özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir. Kullanıcılar, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili servis kapsamında yer almamasından dolayı "Turkbim"den hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

Hizmet Sözleşmesini ihlal edici davranışlarda bulunan kullanıcılar, "Turkbim"in alacağı tedbirlerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

Bu Hizmet Sözleşmesinin, "Turkbim" servislerini kullanımınız esnasında size yardımcı olacağını ümit ediyoruz. Hizmet Sözleşmesini ihlal edici davranışlar ile ilgili bildirimlerinizi info@turkbim.com.tr adresine e-posta yolu ile yapabilirsiniz.

 

Bu sözleşme taraflarca okunmuş ve imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında "Turkbim" 'a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Tüm ürün ve hizmetlerini sadece internet ortamında satış yapan "Turkbim" , tüm siparişlerinin ilk sayfasında bu sözleşmenin okunup, anlaşılıp, kabul edilmediği sürece siparişe devam edilemeyeceği uyarısı yapar. "Turkbim" gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Kullanıcı bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.