Sosyal Medya

Facebook Paylaş
Twitter
Google+ 'ta Paylaş
İnternet suçlarına ortak olmayın!

5651 sayılı kanun nedir?


5651 sayılı kanun, İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanundur.

Bu kanunun amaç ve kapsamı;

İçerik Sağlayıcı,

Yer Sağlayıcı,

Erişim Sağlayıcı,

Toplu Kullanım Sağlayıcı

birimlerinin yükümlülük ve sorumluluklarının yanı sıra, İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla bu birimler üzerinden mücadele etmektir.

5651 sayılı kanun toplu İnternet hizmeti sunan kurum ya da kişilere bazı sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumlulukların başında da loglama gelir. Loglama; bir sistemin hareketlerini kaydeden bir yapıdır. 5651 sayılı kanuna göre loglama İnternet erişimi sunan kurum ya da kişilerin sundukları hizmeti kullanan kişilerin hareketlerini kaydedebileceği bir sistemdir. Bu durum, 5651 sayılı kanun ile birlikte zorunlu hale getirilmiştir. Loglamanın yapılmaması durumunda bu İnternet erişimi üzerinden gerçekleşen bütün işlemler hizmeti sunan kişinin sorumluluğundadır. 

 

Turkbim Firewall ile 5651 Loglama Nasıl Çalışır?

 

Turkbim Firewall, 5651 sayılı kanuna uygun olarak loglama hizmetini İnternet hizmeti sunmak istediğiniz kişi sayısına uygun olarak çalışır.

Turkbim Firewall, 5651 sayılı kanunun kapsadığı şekilde ihtiyaç duyulan tüm bilgileri güvenli bir şekilde kayıt altına alır.

Turkbim Firewall, kanunun istediği bilgiler haricinde sizin istediğini bilgileri de kayıt altında tutabilmenizi sağlar. Bu sayede bu hizmeti verdiğiniz kişilere sonradan ulaşma ve hizmet tanıtma imkânına sahip olursunuz.

Turkbim Firewall, kayıt altına alınan bilgilere hızlı bir şekilde ulaşma imkânı sağlar.

Turkbim Firewall ile 5651 Sayılı Kanunun Avantajları Nelerdir?

Turkbim Firewall, sizi yüksek maliyetli altyapı yatırımlarından kurtarır ve sürekli desteğiyle loglama faaliyetinin kesilmesini engeller.

Turkbim Firewall’un danışmanları kurumunuza en uygun yapıyı belirleyerek sizin için maliyeti düşük, verimi yüksek bir loglama hizmeti almanızı sağlar.

Turkbim Firewall’un sistem yöneticileri 7/24 teknik destek hizmetiyle loglama hizmetinin kesintisiz olmasını sağlarlar.

Turkbim Firewall ile 5651 sayılı kanunun kapsadığı tüm ihtiyaçları giderebilirsiniz.


Log Tutmak Zorunlu mudur?

Bir işletme veya kurum, kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların MAC adresini gösteren bilgileri elektronik ortamda sistemlerine kaydetmekle yükümlüdür.

Bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası (hash) ile birlikte günlük olarak bir yıl süre ile saklamak ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür.


5651 Sayılı Kanun Kimleri Kapsıyor?


5651 sayılı kanunun kapsadığı sorumlu birimler:


5651 sayılı kanunun kapsadığı birimler herhangi bir problem ile karşılaşıldığında bu kanuna karşı bazı sorumluluklara sahiptir. Bu birimlerin detayları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Erişim Sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişiler.

İçerik Sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler.

Yer Sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanlar.

 

5651 Sayılı Kanuna Göre İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcının Yükümlülükleri (01/11/2007 tarihli Res.Gaz.):


MADDE 4 – (1)

a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.

b) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.

Turkbim Firewall ailesi ürünler kanunda belirtilen İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar için geliştirilmiştir.


İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Kimlerdir?

  • Oteller,
  • Restoranlar,
  • Cafeler,
  • Öğrenci Yurtları,
  • Şirketler,
  • Kamu Kuruluşları

gibi müşterilerine, çalışanlarına ve misafirlerine İnternet erişim olanağı sunan her türlü tüzel ve gerçek kişiler Toplu Kullanım Sağlayıcı olarak adlandırılır. Toplu Kullanım Sağlayıcı olarak İnternet dağıtımı yapan kurumlar ya da kişiler sağladıkları İnternet dağıtımı hizmeti üzerinden gerçekleşen işlemlerin sorumlusudurlar. Bu sorumluluk hizmet olarak sunulan İnternet’in her türlü iyi ya da kötü niyetli kullanımını kapsar. Herhangi bir suç, hakaret, dolandırıcılık gibi yasa dışı işlemler neticesinde eğer 5651 sayılı kanunun gerektirdiği gibi bir loglama yoksa bunun da sorumlusu yine İnternet hizmetini toplu kullanıma açan kurum ya da kişilerdir. 

Turkbim firewall ve onun sunduğu loglama hizmeti sadece suç ya da suç unsurlarının tespitinde değil, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcısı olan kurum ya da kişilerin İnternet’i istediği gibi paylaştırma, hız kısıtlama, site engelleme unsurlarıyla daha verimli hale getirmek için oldukça elverişlidir. 

 

Hukuki Süreç Nasıl İşliyor?


Sürecin işleyişi ile ilgili somut örneği aşağıda görebilirsiniz.

Sizin işletmenizin internetini kullanan herhangi bir kişinin internet üzerinden herhangi bir web sayfasına yasal suç teşkil edecek mesajlar/yorumlar/saldırılar(Dos v.b) gönderdiğini düşünelim.

Şikayet üzerine ilgili adli merci ilgili web sayfası sahibine bir yazı ile başvurur ve yasadışı mesaj/yorum/saldırının nereden geldiğini sorar. Bu web sayfası sahibi sizin işletmenize ait IP`den geldigini bildirir.

Bir sonraki aşamada adli merci, bu IP`nin kayıtlı bulunduğu internet servis sağlayıcısını (Türk Telekom, Superonline v.b) tespit eder ve bir yazı göndererek olayın olduğu gün ve saatte ilgili IP adresini hangi kullanıcının (gerçek veya tüzel kişi) kullandığını sorar. İnternet servis sağlayıcı kendi kayıtlarından istenilen zamandaki IP`yi kimin (işletmenize ait bilgiyi) kullandığını adli merciye bildirir.

Bu noktada kanun karşısında işletmeniz doğrudan suçlu ve bu suçtan sorumlu kişi de işletme sahibi olacaktır. İşte bu noktada, bu kurumda bulundurulan kayıt sistemi ile işletmeniz internet kullanıcılarından hangisinin bu erişimi gerçekleştirdiği kolayca bulunabilecektir. Ancak kayıt sisteminin verdiği verinin de güvenilir ve değiştirilemez olması gerekir. Çünkü bu kayıtlar birer delil teşkil edecektir. Eğer bu dellilerin doğruluğunda bir şüphe var ise sorumlu yine işletmeniz olacaktır.

 

Turkbim firewall ürünleri hakkında bilgi almak için: satis@turkbim.com.tr,